Gebelik Komplikasyonları

Gebelik Komplikasyonları

Abortuslar (Düşükler)

Dış Gebelik

Molhidatiform

Plesanta Previa

Ablasyo Plesenta

Hipertansiyon (preeklampsi – eklampsi)

Hiperemezis Gravidarum

Rahim ağzı yetmezliği (servikal yetmezlik)

Erken Doğum

Miad Geçmesi (Gün Aşımı)

Diabet Hastalığı

Rh(KAN) uyuşmazlığı

Amnion sıvısının fazla olması

Amnion sıvısının azalması

Rahim içi Gelişme Geriliği

Zarların erken Yırtılması

Paylaş: