Düşükler (Abortus)

UNUTMAYINIZ Kİ, ne düşecek bir gebeliği içerde tutmak mümkündür, ne de devam edecek bir gebeliği düşürmek. Metanetizi korumak ve bebeğinize gereksiz stress yansıtmamak asıl dikkat etmeniz gereken konu olmalıdır. EĞER bir gebelik sonlanıyorsa, bilmelisini ki bu sizin için ne kadar yıkıcı da olsa, ‘hayırlısı’ budur.

Düşükler, tıp dilinde “abortus” olarak adlandırılıp, gebeliğin ilk yirmi haftasına kadar veya bebek 500 gram ağırlığa ulaşmadan önce gebeliğin herhangi bir sebeple sonlanmasıdır.
Gebeliğin 20. haftasından 37. haftasına kadar gerçekleşen doğum eylemleri ise düşük olarak değil “erken doğum eylemi (preterm eylem)“ olarak tanımlanmaktadır.

Düşük (Abortus) Türleri

 •  Erken düşük
 •  Geç düşük
 •  Spontan abortus (Kendiliğinden düşük)
 •  Abortus imminens (Düşük tehdidi)
 •  Abortus insipiens (Kaçınılmaz düşük)
 •  İnkomplet abortus (Tam olmayan düşük)
 •  Rest abortus (Artık materyal kalması)
 •  Komplet abortus (Tam düşük)
 •  Boş gebelik (blighted ovum, anembriyonik gebelik)
 •  Missed abortus (Farkedilmemiş düşük)
 •  Elektif abortus (isteğe bağlı düşük)
 •  Kimyasal gebelik
 •  Tekrarlayan gebelik kayıpları (Habitüel abortus, tekrarlayan düşükler)
 •  Septik Abortus (Kriminal abortus)

Geç Düşük:  Gebeliğin 12-20. haftaları arasındaki düşüklerdir.

Spontan Abortus (Kendiliğinden Düşük):  Tüm gebelik materyalinin, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan rahimden atılması.

Abortus İmminens (Düşük Tehdidi):   Gebeliğin 20 haftası içinde, vajinal kanama olduğu halde, gebeliğin devam etmesi durumudur. Bu durumda henüz düşük gerçekleşmemiş olup bir düşük tehdidi ve düşük riski mevcuttur.

Vajinal kanamalarda kanamanın rengi kahverenginden parlak kırmızıya kadar değişik tonlarda olabilir. Parlak kanamalar taze (yeni gerçekleşmiş) kanamayı ifade eder ve daha tehlikelidir.

Kahverengi kanamalar ise önceden içeriye oluşmuş kanamaların daha sonraki dönemlerde dışarıya drene oluşuyla ilişkilidir.
Kanamalarla beraber kramp tarzında ağrılar da olabilir.  Ancak abortus imminenste rahim ağzında herhangi bir açıklık mevcut değildir.

Gebeliklerde ilk haftalardaki kanamaların %90 ‘ı kendiliğinden geçicidir ve bebekle ilgili bir sakatlık (anomali) oluşturmaz. Ancak %10’u kasılmaların artması ile kaçınılmaz düşüğe (abortus insipiens) dönüşebilir.
Düşük tehtidi (Abortus imminens) tespit edildiğinde yapılması gerekenler başlıca şöyledir;
Yatak ıstırahati (7-14 gün süreyle)
İlişki yasağı
Ağır yük kaldırmaktan ve ağır iş yapmaktan kaçınmak (Halı silkmek gibi)
Stresten mümkün ise uzak durmak
Doktorunuzun vereceği önerileri dikkate alıp gerekli ilaçları kullanmak

Abortus İnsipiens (Kaçınılmaz Düşük):   Kanama ve şiddetli ağrı ile birlikte rahim ağzında (cervix) açılma sonrasında düşüğün kaçınılmaz hale gelmesi durumudur.

Abortus insipiens tanı konulan gebelerde kürtaj ile gebeliğin kontrollü bir şekilde sonlandırılması gerekir. Çünkü bu durumda kişi ağrı çekmektedir ve gebeliğin devam etmesi olası değildir.

İnkomplet Abortus (Tam Olmayan Düşük):  Bebek (fetus), plasenta, amniyon kesesi ve amniyon zarından oluşan “gebelik materyali” nin rahim içinden rahim dışına tam olarak atılamaması, içeride bir miktar materyal kalması halidir.
Bu durumda kanama ve utrerin kontraksiyonlar (rahim kasılmaları) ile birlikte gebelik materyalinin bir kısmının atılması ile gebelik kesesi bozulur, ancak atılamayan materyal rahim içinde kalır.

Ultrason ile rahim içinde kalan artık (rest) materyal tespit edilen hastalar “kürete edilmeli” yani rahim içi temizlenmelidir.

Rest Abortus (Artık Materyal):  Bazen düşükten veya bazen de kürtajdan günler hatta haftalar sonra rahim içinde kalan gebelik materyali “rest” olarak tanımlanır ve rest materyal kanamalara sebebiyet vererek hastanın hekime başvurmasına neden olabilir.
Bu durum tespit edildiğinde kişinin rahim içinde kalan gebeliğe ait materyali kürtajla temizlenmelidir.

6-7 haftadan büyük gebeliklerde düşük sonrası içeride parça kalma olasılığı yüksek olduğundan şüpheli  hastalarda kürtaj yapılarak parça kalmadığından emin olunması gerekir.

Komplet Abortus (Tam Düşük):  Gebeliğe ait ürünlerin hepsinin kanama ve kasılmalar ile birlikte vücut dışına atılması durumudur ve bu durumda rahim içinde gebeliğe ait hiçbir doku kalmamıştır.

Özellikle 4-5 haftalık çok erken gebeliklerde rahim içindeki doku hacmi az olduğundan rahim kasılmaları ile gebelik materyali tam olarak dışarı atılabilir. Bu durum vajinal ultrasonla tespit edilebilir ve rahim içinde gebeliğe ait bir materyal kalmadığından çoğu kez bir müdahaleye gerek kalmaz.

Boş Gebelik (Blighted Ovum, Anembriyonik Gebelik):  Halk arasında “su gebeliği”, “boş gebelik” veya “boş kese” olarak da adlandırılan bu durumda gebelik kesesini oluşturan amion kesesi ve plasenta oluşurken bir bebek bulunmamaktadır.

Kişi kan veya idrar testi yaptırdığında gebelik testleri pozitif olmasına rağmen, rahim içinde sağlıklı bir gebelik olmadığından kürtajla gebeliğin kontrollü bir şekilde sonlandırılması yani kürtaj şarttır.

Aksi takdirde gebelik olur olmaz bir zamanda kendiliğinden kanama ile sonlanacaktır.

Missed Abortus (Farkedilmemiş Düşük): Intrauterin exitus; bebeğin rahim içinde ölmesini tanımlayan ve sık kullanılan bir terimdir.

İşte missed abortus; intrauterin exitus durumunun gerçekleşmesi yani bebeğin rahim içinde ölmesine rağmen rahim kasılmalarının olmaması nedeni ile düşük tam olarak gerçekleşemez ve uzun süre geçmesine rağmen durum fark edilemeyebilir.

Bebeğin uzun süreli rahim içinde ölü kalması zaman içinde kirli kahverengi kanamalara sebebiyet verebilir. Günümüzde ilk dönemlerde yapılan rutin ultrason kontrolleri ile missed abortus görülme sıklığı da oldukça azalmıştır.

Fetusun uzun süre atılmadan rahim içinde ölü kalması anne adayının hayatını tehdit edebilecek kan pıhtılaşması problemlerine neden olabileceğinden son derece önemli bir durumdur.

Elektif Abortus (İsteğe Bağlı Düşük): Herhangi bir komplikasyon olmamasına karşın anne ve baba adayının kendi rızası ile gebeliğin terminasyonu yani sonlandırılmasıdır.

İsteğe bağlı abortuslar halk arasında genellikle “kürtaj” olarak ifade edilmektedir. Halbuki kürtaj kelime anlamı olarak rahim içinin temizlenmesi ile ilgili tüm işlemleri kapsamaktadır.

Kimyasal Gebelik: Kimyasal gebeliği tam olarak anlayabilmek için gebeliğin başlangıcı ile ilgili tekrarlamakta fayda var.

40 haftalık bir maraton olan gebelik, anneden gelen yumurta hücresi (oosit) ile babadan gelen sperm hücresinin tüplerde döllenmesi ile başlamaktadır. Bu aşamadan sonra döllenen yumurta bölünerek çoğalır.  Oluşan yeni canlının (zigot) içerdiği hücreler bölünerek çoğalırlarken,  diğer yandan tüp içinde ilerleyerek “blastokist” aşamasında rahim iç zarına (endometriuma) yerleşerek  (implantasyon olayı) gebelik kesesini oluştururlar.

Blastokist aşamasına gelindiğinde artık embryo rahim içine ulaşmıştır ve human koriyonik gonadotropin (HCG) adı verilen gebeliğe özgü hormon salgılanmaya başlar. Gebelik ilerlemeye devam ettikçe bu hormonun önce kandaki ve sonrasında da idrardaki miktarları artar.

HCG hormonu düzeyi genelde 1000 IU/mL miktarına ulaştığında gebelik kesesi alttan yapılan “vajinal ultrasonografi” ile görülebilir.
Karından yapılan ultrasonlarda ise gebeliğin görülmesi daha geç olacaktır ve bunun için kanda gebelik testi (Beta HCG) değerinin 5000 IU/ml değerlerine yükselmesi gereklidir.

Vajinal veya karından (abdominal) ultrason ile rahim içinde bir gebeliğin görülmesi duruma “klinik gebelik” adı verilir.

Bazı durumlarda ise henüz bir adet gecikmesi olmadan, 1-2 gün kala kanda yapılan gebelik testi ile hCG düzeyindeki artış saptanabilir. Ancak herhangi bir nedenle gebelik canlılığını yitirdiğinde bazen adet kanamasında herhangi bir gecikme olmadan ya da 1-2 günlük gecikme sonrası kanama ile gebelik sonlanır. Böyle bir durumda “kimyasal gebelik” ten söz edilir. Yani gebelik kanda yapılan incelemeler ile saptanmış ancak klinik olarak saptanabilecek aşamaya gelemeden sonlanmıştır.

Yani, kimyasal gebelikte yumurta hücresi ile sperm tüplerde birleştikten sonra oluşan “blastokist” rahim içine tutunamadan veya tutunduktan birkaç gün sonra atılıp kaybolmaktadır. Oluşan tüm gebeliklerin %50kadarı kimyasal gebelik şeklinde abort ile sonuçlanmaktadır. Atılmanın sebebi ise bebeğin oluşum aşamasında oluşan bir takım hatalardır.

Habitüel Abortus (Tekrarlayan Düşükler):  Birbirini izleyen üç veya daha fazla gebeliğin düşük ile sonuçlanması durumunda tekrarlayan düşüklerden (habituel abortus) söz edilir.  Tekrarlayan düşüklerin sebepleri tek bir kez olan “spontan (kendiliğinden) düşük”lerden farklıdır.

Septik Abortus (Kriminal Abortus):  Abortusun enfeksiyon ile komplike olmasıdır. En sık yasal olmayan şekilde ehliyetsiz kişiler tarafından, özellikle büyük gebelik haftalarında ve steril olmayan ortamlar sonrasında septik abortus görülebilir.
Bazen de kişinin kendi kendine bebeğini  steril olmayan bir takım cisimler ile düşürmek amacıyla gebelik kesesini vajinal yolla bozması sonrasında görülebilmektedir.
Kriminal abortlar, anne ölümlerinin önde gelen nedenleri arasındadır.

Düşüklerin Görülme Sıklığı

Kimyasal gebeliklerin %50-60 kadarı kendiliğinden sonlanmakta ve çoğu zaman yalnızca birkaç günlük adet gecikmesi olarak algılanarak fark edilememektedir.

Bilimsel çalışmalarda rapor edilen düşük sıklığı ise tahminlerin üzerinde ortalama olarak % 18-20 civarındadır. Düşükler sıklıkla ilk 3 ay içinde meydana gelir ancak bunun sebebi zannedildiği gibi yapılan yanlış bir hareket yada yaptığınız spor değildir. Bu konuya yazının devamında açıklık getireceğim. Gebelik ilerledikçe düşük olma olasılığı da giderek azalmaktadır.

Düşüklerin %80’inden fazlası birinci trimester içinde yani ilk 13 haftada, özellikle de ilk 8 haftada olup, bu gebelik haftasından sonra düşük riski giderek azalmaktadır.

Düşük Sebepleri

Erken dönemde embryoya ait nedenler düşüklerin %90’ını oluşturur. Bunlar arasında en önemli neden o bebeğe ait “kromozomal bozukluklardır. Erken dönem düşüklerinin yarısından fazlasında bebeğe ait kromozomal anomaliler saptanmaktadır. Düşüklerin en önemli nedeni olan kromozom bozuklukları ailevi geçiş göstermezler ve tamamen bir şanssızlık eseri rastlantısal olarak ortaya çıkarlar. Yani düşük hatalı bir üretim sonucunda oluşan gebeliğin kendi kendine sonlanmasıdır bir yerde.

Bu nedenle düşük aslında aile için her ne kadar çok fazla üzüntü kaynağı olabilmekle beraber doğanın bebeğinizin sağlıklı ve sorunsuz olması için harcadığı büyük çabanın sadece küçük bir parçasıdır. Çünkü doğada zayıf halka doğal seleksiyona uğrayarak yok edilir. Ne yazık ki bazen doğa da gereğini yerine getiremez ve bu gebeliklerin yaklaşık %10’nun sonu düşük ile sonuçlanmaz ve işte o zmn aile özürlü bir çocuğa sahip olabilir.

Düşüklerin diğer nedenleri arasında, gebeliğin erken dönemlerinde kullanılan ilaçlar, radyasyon ya da benzeri çevresel faktörler sayılabilir.
%3 olguda anne ya da babada bulunan bir takım genetik anormallikler tekrarlayan düşüklerin sebebidir.

Öte yandan rahimde doğuştan gelen şekil bozuklukları ya da bazı bağışıklık sistemi hastalıkları da değişik mekanizmalarla düşüğe sebep olabilmektedirler.

Düşüklerin çeşitleri olduğu gibi, nedenleri de çok farklı olabilir. Ancak öncelikle bilmeniz gereken, bir gebeliğinizde düşük oldu diye, diğer gebeliklerinizde de düşük ihtimaliniz yüksek değildir. Özellikle ilk gebeliklerin kaybı manevi bir yıkım olmaktadır ancak bu demek değildir ki bir daha çocuğunuz olmayacak. Unutmayın ki en önemlisi hamile kalabilmektir.

Şimdi düşük nedenlerini inceleyelim:

Embryoya Ait Kromozom Anomalileri

Özellikle ileri anne yaşı olan gebeliklerinde embriyoya ait problemler sık olarak ortaya çıkar ve bu nedenle düşük ihtimali çok yüksektir.
Örneğin 20 yaşında bir kadın hamile kaldığında bunun düşükle sonuçlanma olasılığı %13 iken 42 yaşından sonra bu oran %50 dir. Bunun nedeni annenin yumurta kalitesindeki bozulmadır. Ancak gençlerde düşük daha nadir görüldüğü halde, onlarda da en çok düşük sebebi olarak karşımıza yine kromozom anomalilerini çıkmaktadır. Ancak buradan kalıtsal bir hastalık mı var endişesine kapılmamak gerekir. Bu durum genellikle, anne rahmine yerleşmekte veya yerleşmiş olan fetüsün bölünme aşamalarında uğradığı bir kusura nedeniyledir.

Çoğul Gebelikler

Gebelik sayısı arttıkça düşük riskleri de artmaktadır. Son yıllarda özellikle yardımcı üreme tekniklerinin artması ile çoğul gebelikler de artmıştır.

Teratojenik veya Mutajenik Etkiler

İlaçlar, tarımsal zehirler, radyasyon gibi

Genetik Nedenler

Anne ya da babaya ait genetik bir bozukluk. Bu bozukluklar annede herhangi bir sebep yapmaksızın gebelikte problem sonucu düşüğe sebebiyet verebilir)

Üreme Sistemindeki Yapısal Anomaliler

o Doğumsal uterin anomaliler (çift rahim, rahim içinin darlığı, rahim içinde perde vb)
o Myomlar
o Servikal yetmezlik (Rahim ağzı yetmezliği)
o Korpus luteum yetmezliği

Annede Görülen Bazı Enfeksiyonlar 

o Aktif enfeksiyonlar (Kızamıkçık, Sitomegalovirus, Listerya, Toksoplasma gibi)
o Yüksek ateş

Annede Görülen Sistemik Hastalıklar

o Sistemik lupus (SLE)
o Bazı tiroid hastalıkları (hashimato tiroiditi, graves gibi)
o Polikistik over hastalığı (PCOS)
o Kontrolsüz şeker hastalığı (diabetes mellitus)
o Böbrek hastalıkları
o Endometriosis
o Şiddetli hipertansiyon
o Kalp hastalıkları
o Kronik astım
o Antifosfolipid sendromu (Trombofilia)

Zararlı Alışkanlıklar

o Sigara
o Alkol
o Uyuşturucu
o Yüksek doz kafein

Tekrarlayan düşüklerdeki nedenler ise tamamen farklıdır. Bu konu yazının sonunda detayları ile anlatılmıştır.

Düşüğün Belirtileri

Vajinal kanama gebeliğin hiçbir aşamasında normal değildir ve hem anne hem de bebek için ciddi sonuçlar doğurabilir. Genellikle kanamaların çoğu önemsiz olmakla beraber ciddiyet ile yaklaşılması ve araştırılması gereken bir durumdur.
Düşüğün en önemli belirtisi kanamadır. Servikal yetmezlik yada suların erken gelmesi durumları dışında kanama olmadan düşük olmaz.

Bazı gebeler gebeliğinin ilk dönemlerinde yaşadıkları kasık ağrısı nedeniyle düşük korkusuna kapılabilirler. Bu kasık ağrılarının nedeni genellikle gebeliğin büyümesine bağlı olarak rahimi pelviste sabit tutmaya çalışan round  ligamentlerinin gerilmesidir ve korkulacak bir durum değildir. BU ağrılar ile arkadaş olmayı öğrenmelisiniz. Ancak devamlılık ve farklılık arzeden ağrıları doktorunuzla mutlaka görüşün.
Vajinal kanama durumunda mutlaka bir ultrason değerlendirilmesi ve bazen de alttan spekulum muayenesi gerekebilir. Vajinal kanamaya kasıktaki şiddetli ağrıların da eşlik etmesi genellikle düşük tehlikesinin arttığına işaret etmektedir.
Kişinin ağrı ve kanama ile birlikte kana bulanmış beyaz et parçası şeklinde pıhtılı parçaları düşürmesi tanı için önemlidir. Bu parçaların mümkünse atılmadan bir poşet içinde doktora görülmesi tanıyı kolaylaştırıcıdır.

Düşükte Yapılan İşlemler

Ayrıntılı bir sorgulamanın ardından muayene ve  ultrason incelemesi ile gebelik kesesi, kalp atımının varlığı, kanama sebebi vs araştırılır. Düşük  tanısı her zaman ilk muayene de konulamayabilir ve doktorunuz birkaç gün sonra ikinci bir muayene isteyebilir. Çünkü bazen düşük tehtidi, bazen ise tamamlanmamış düşük mevcut olabilir. Eğer düşük durumu kesinlik kazanır ise kürtaj uygulanır.
Her vajinal kanama düşük olmadığı gibi, bazen kalp atımı duran ama bir türlü düşüğün gerçekleşmediği durumlarda mevcuttur.  Eğer vajinal kanamaya rağmen bebekte kalp atımı mevcut ise, “Abortus imminens” tanısı konularak hasta gözlem altına alınır.

Düşük Hangi Durumlar İle Karışır ?

Dış gebelik ve mol gebelik (üzüm gebeliği) gibi anormal gebeliklerin varlığında da adet gecikmesi, kanama ve ağrı şikayetleri olabileceğinden düşük ile karışabilmektedir. Gebelikte kanama ve ağrı varlığında bu durumların göz önünde bulundurulması ve ayırıcı tanının yapılması son derece önemlidir.

Düşüğe Bağlı Tehlikeler

En sık olarak görülen komplikasyonlar, kanama ve enfeksiyondur.

Bir doğum uzmanının asıl görevi, her ne kadar gebeliği ve bebeği çok istesek de, öncelikli olarak annenin sağlığını ve hayatını korumaktır.

Düşükler, genellikle basit ve sorunsuz, moral bozucu durumlar olmakla beraber, özellikle annenin hayatını tehlikeye atacak kadar ciddi sorunlar haline gelebilirler.

Kanama çok fazla ise kansızlığa bağlı bulgular ve hipovolemik şok gelişebilir. Şok, daha çok ileri gebelik haftasında veya hastaneye gecikmiş hastalarda yoğun kanamaya bağlı gelişir.  Özellikle ileri gebelik haftalarındaki kanamaların miktarı hayati boyutlara varabilir.
Kanamanın bir diğer komplikasyonu da anemidir. Fazla kanama varlığında damar yolu açılarak serum hatta bazı durumlarda kan verilmesi gerekebilir.

Enfeksiyon ise genellikle rahim içerisinde parça kalmasına bağlıdır. Çünkü canlılığını yitiren dokular bakterilerin üremesi için ideal ortam yaratır.
Özellikle septik abortusta enfeksiyon anne hayatını ciddi bir şekilde tehtid edicidir.

Düşüklerle İlgili Sık Sorulan Sorular

Tüm Düşüklerden Sonra Kürtaj Gerekli Midir?

Genellikle “komplet” yani tam düşükler dışındaki düşüklerde, içeride kalan parçaların kanama veya enfeksiyon potansiyeli nedeniyle gereklidir.

Kürtaj Sonrası Kanama Ne Kadar Sürer ?

Düşük sonrası yapılan kürtaj sonrasında kanama miktarı 2-7 gün kadardır ve miktarı adet kanamasından fazla değildir.

10 günden uzun süren kanamalarda, ateş varlığında ve kötü kokulu kanamalarda  mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Bazen ise kürtaj sonrası hiç kanama olmayabilir. Bu da normal bir bulgudur.

Kürtaj Sonrası Gebelik Testi Kaç Günde Negatifleşir ?

Düşük ve kürtajlardan 15-20 gün sonrasına kadar gebelik testleri gebelik varmış gibi ‘pozitif’ çıkabilir.

Düşük Sonrası İlk Adet Ne Zaman Görülür ?

Bir düşük sonrası uygulanan kürtajdan  sonra ilk adet genelde 4-8 hafta sonra olur.

Kan Uyuşmazlığı Varlığında Ek Önlem Gerekir Mi ?

Altı haftadan küçük gebeliklerde ek bir tedavi gerekmezken 6 haftadan büyük gebeliklerde anneyi Rh (kan) uyuşmazlığından korumak için “anti-D Immunglobulin” yapılması gerekir. Gebeliğin 13 haftadan büyük olduğu durumlarda – tıpkı doğumda olduğu gibi – ilk 72 saat içinde 300 mikrogram anti-D yapılırken, 13 haftadan küçük gebeliklerde 50 mikrogram yapılması yeterlidir. Ancak ülkemizde yalnızca 300 mikrogram anti-D Immunglobulin iğneleri mevcut olduğundan direkt bu iğneler gebelik haftasına bakılmaksızın yapılmaktadır.

Düşükten Sonra Yeni Bir Gebelik İçin Ne Kadar Beklenmelidir ?

Tıbbi olarak düşük sonrası ilk adet kanamasından sonra gebelik şansı vardır ve ancak şahsen ben rahmi ve bedeni 2 ay dinlendirmeyi doğru bulmaktayım.

Kürtaj Sonrası İlk İlişki Ne Zaman Önerilir ?

Kürtajdan 10-15 gün sonra cinsel ilişki olabilir. Ancak eğer halen kanama devam ediyorsa enfeksiyon riski nedeni ile kanamanın devam ettiği süre içinde cinsel ilişki önerilmez.

İmplantasyon Kanaması (Yuvalanma Kanaması) Nedir?

Embryonun rahim içine yerleşmesi (implantasyon) sırasında gelişen hafif (birkaç damlalık) kanamalar olup tamamen normal bir durumdur. Bu kanama, beklenilen adet gününde olduğu için rahatlıkla adet kanaması (mens) olarak da yorumlanabilir ve bu şekilde gebe kalındığı bile fark edilemeyebilir.

Gebe Adet Görür Mü?

Gebelik süresince bir kadın adet görmez. Bazı hastalar tarafından gebelikteki kanamalar yanlış bir şekilde adet kanaması olarak yorumlanmaktadır. Halbuki bu kanamalar düşük tehtidleri, erken doğum riskleri veya plasental patolojilere bağlı olarak gelişebilir. Bu durum hem anne hem de bebek açısından son derece riskli olabilir.

Gebeliğiniz süresince az veya çok her türlü kanama durumunda doktorunuza ulaşınız.

Düşük sonrası yeni bir gebelik denemeniz için öncelikle ideal kilonuza ulaşmanız, sigara ve alkolü bırakmanız,  eğer bir takım sistemik hastalığınız varsa (şeker hastalığı, astım, kalp hastalığı gibi) bunları kontrol altına almanız son derece faydalı olacaktır.

Tekrarlayan (Habitüel) Düşükler

Ard arda 3 defa düşük yapma olayına tekrarlayan düşük denir.

Tekrarlayan Düşüklerin Nedenleri ?

1-Rahmin Yapısal Bozuklukları: Septum uterus (rahim içi perde) gibi rahmin oluşması sırasında meydana gelen bozukluklar nedeniyle olabilir.Tedavisi: septum (perde) cerrahi olarak çıkartılır ve rahmin içi genişletilir. Böylece %70 oranında miyadına kadar devam eden gebelikler elde edilebilinir.

2-Hormonal Bozukluklar: En önemli düşük yapan hormonal bozukluk progesteron yetmezliğidir (luteal faz yetmezliğidir). Tanısında bazal vucüt ısısı grafisi, endometrial biyopsi ile gün tayini ve progesteron önemli rol oynar. Luteal faz yetmezliği varsa bu gebelere 8-10.uncu haftaya kadar oral, vajinal, rektal veya intramusküler olarak progesteron verilir.

3-Kromozomal Bozukluklar: Bebeğe ait trozomiler anne ve babaya ait translokasyon taşıyıcılığı durumlarında olur. Bu durumda tedavide kromozom bozukluğunda PGD ile tüp bebek, translokasyon taşıyıcığında ise yumurta bağışı tavsiye edilir.

4-Antifosfolipid Antikorları ve Tronbofili: Lupus antikoagülanı ve anti kardiolipin denilen, pıhtılaşma mekanizmasının önemli elemanlarının varlığında ve trombofili hastalıklarında aşırı pıhtrılaşmaya bağlı düşükler çok sıklıkla görülür. Eğer daha önce 2 veya 3 düşük öyküsü varsa ailenin, bu durumda pıhtılaşma mekanizması ile ilgili tahlilleri yaptırmaya çalışın. Tedavisi: genellike düşük molekül ağırlıklı kan sulandırıcılar ve aspirin tedavisidir.

5-Rahim Ağzı (Serviks) Yetmezliği: 2nci trimestr dediğimiz 14 ila 20nci haftalardaki düşüklerden sorumludur. Bu düşükler ağrısız ani su gelmesi ve çok hızlı bir şekilde düşük olayının gerçekleşmesi ile kendini gösterir. Bu durumda rahim ağzına bir sonraki gebeliğin 12 ila 14üncü haftalarında rahim ağzı dikişi (Mc Donald operasyonu)konur

Düşükten Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler!

1-Öncelikle moralinizi bozmayınız. Unutmayınız ki; ilk 3 ayda kendiliğinden düşen fetusların % 80’i anormal fetuslardır. Çoğunlukla da kromozomal bozukluklara bağlıdır.

2-Düşükten ve kürtajdan sonra doktoronuzun size verdiği antibiyotik ve ağrı kesici gibi ilaçları tavsiyeler doğrultusunda kullanınız.

3-Düşükten sonra hemen istediğiniz şekilde banyo yapabilirsiniz.

4-Düşükten sonra kanama 1 hafta kadar devam edebilir, korkmayınız. Ancak 10 günü geçen pıhtılı, kokulu, ateşli ve ağrılı kanamalarda doktorunuzu arayınız.

5-Kan grubunuz Rh (-) Negatif ise ve eşinizde Rh (+) pozitif ise 72 saat içinde kan uyuşmazlığı iğnenizi yaptırınız.

6-Düşükten sonra cinsel ilişki 10 günden sonra serbesttir.

7-Düşükten sonra gebelik (hamilelik): 20nci günden sonra yumurtlama başlar korunma yapmak gerekir.

8-Düşükten sonra ne zaman gebe kalınabilinir?: düşükten sonra hemen yumurtlama döneminiz başlayabilir ama bebek için en az iki ay beklemekte fayda var . Ondan sonra gebelik (hamilelik) planlanabilir. Hamile kaldığınızı öğrenir öğrenmez bir an önce doktorunuza giderek bu gebeliğinizin düşükle sonlanmaması için gerekli tavsiyeleri alınız ve ilaçlarınızı kullanınız.

9- Düşükten sonra yapılması gereken testler: 3’den fazla kendiliğinden düşük yapanlar için (habitüel düşük) mutlaka genetik araştırma ve trombofili (kanın aşırı pıhtılaşması) testlerini yaptırmaları gerekir. Ayrıca 14 haftadan büyük düşüklerde ise ilaçlı rahim filmi çektirmeli ve rahim ağzı gevşekliği değerlendirilmelidir.

 

Üye Ol
Bildir
1.6K Yorum
En Eski
En Yeni
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör

Benim ve eşimin kan grupları farklı yani kan uyuşmazlığı var ve iki kez düşük yaptm uc ay arayla gebe kaldm ama düşükten sonra kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmadı sizce ne zmn yapılmalı düşük Yapalı bi hafta oldu

Hocam ben 25 yasimdayim 4ay once bos gebelik icin kurtaj oldum ne kadar beklemeliyim gebe kalmak icin

bilgileriniz için çok teşekkkürler hocam çok aydınlatıcı olmuş

İyi geceler cüneyt bey benim bi sorum olacak adet bittikten 5 gün sonra hamile kalınır mı

Hocam merhaba,
8 haftalık hamileliğim cinsel ilişki sonrası başlayan hafif kanamalar sonrasında şiddetli kramplar doğrultusunda gebeliğim sonlandı. Sizce ilişkiyle ilgilimi yoksa düşüğü hızlandırdımı. İlk düşüğümdü ve yapılması gereken tahlil ve benzeri şeyler nelerdir.
Teşekkürler..

Merhaba
Gectiğimiz hafta 7 haftalık hamileliğim kalp atışının durması sebebiyle sonlandırıldı.
Doktorum yuksek ihtimal fetusun bir anomalisi olabileceğini ve bizden kaynaklı olmadığını söyledi.
Fakat şu an ileri derecede kansızlığım var. Hamileliğimin başından beri demir takviyesi almama rağmen düzelemedi.
Bu kansızlık fetusun beslenememesine neden olmuş olabilir mi?
Teşekkürler

Merhaba hocam 5 yıl önce 7 haftalik bir düşük yaptım bebek kendiliğindendüştü.Eşim A+ ben B – doktor iğneye gerek yok dedi çok küçük dedi.simdi 11 haftalik hamileyim ne yapmam gerekiyor aklima takılıyor bi şey olur mu diye cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Merhaba hocam5 yıl önce7 haftalık bir düşük yaptim bebek kendiliğinden düştü. Bizde kan uyuşmazlığı var eşim A+ ben B- doktor bebek küçük olduğu için iğneye gerek yok dedi. Şimdi 11 haftalık hamileyim ne yaomam gerekiyor aklıma takiliyor cevabiniz için simdiden çok teşekkür ederim

Mrb doktor bey ben 23 eylülde düşük yaptım bugün mide bulantım çoktu kan testi yapıldı hcg de yapıldı 6.51 çıktı hamilemiyim yoksa düşükten dolayımı bu deger

Ama 2 ekimde 100 olarak çıkmıştı bta hcg doktor 3 günde sıfırlanır demişti olabilir mi

İyi akşamlar Cüneyt bey ben 11 eylülde düşük yaptım doktor kürtaja gerek olmadığını söyledi kürtaj olmadım tekrar bebek sahibi olmak istiyorum acaba bir sorun olur mu yumurtlama günü ne zamana denk geliyo

Teşekkür ederim bilgileriniz için

Ama biz korunmadik hamile kalırsam bir sorun çıkar mı tekrar düşük olur mu folik asit kullanmadım hiç kullanSam olur mu

Merhaba,
Ekim ayında spiralimi çıkarttırdım ve regl olmadan hamile kaldım. 21 eylül son adet tarihim 30 ekimde hcg değerim 237 çıktı. 7 kasımda çok ağrılı bir şekilde parça düşürdüm. 9 kasımda doktorum alt ultrasonla rahmimin boş olduğunu gördü. Ancak aynı gün yapılan testte hcg değerim 843 çıktı. Bugün yanı 11 kasımda 967 çıktı. Ultrasonla bakıldı dış gebelik olmadığı görüldü. Pazartesi tekrar yaptır dedi doktorum ama normal bir durum değil anladığım kadarıyla. Siz böyle bir durumla karşılaştınız mı ne olabilir?

Iyi günler doktor bey ben 10.10.2015 de düşük yaptım kürtaja gerek olmadığı için kürtaj olmadım hala adet olmadım düşükten sonra korunmadık acaba hamile olabilir miyim

Iyi geceler doktor bey size bir sorum olacaktı da ben düşükten sonra bugün adet olmaya başladım da acaba bir sonraki yumurtlama günüm kesin olarak ne zaman olur cevap verirseniz çok sevinirim

Merhaba iki kez dusuk yaptm sonuncu 03.11.2015 te oldu 12 gun kanamam oldu su an yine kanama ve agri basladi sizce normal mi ?

Iyi geceler doktor bey ben hamilelik planı yapıyorum da folik asit kullanmak istiyorum acaba nasıl kullana bilirim eczaneden folik asit hapı aldım bilgi vermenizi rica ederim

5 mg lık yeterli midir acaba birde ek bir vitamin kullanmaya gerek varmı sadece folik asit yeterli mi

iyi gunler hocam 11 eylülde 6 haftalık bir düşük yaptım kürtaj olmama gerek olmadan kendılığınden oldu düşük, düşükten sonra 17 ekimde ilk adet oldum sonrasında korunmadık ama gebe kalamadım ikinci adetimde oldu 11 kasımda hala korunmuyoruz ama yumurtlama gunlerımıde bılmıyorum hocam bir bucuk yıllık evliyim cocuk sahıbı olmak isdiyoruz ama dusukten sonra hıc gebe kalmayacakmısım gıbı bir hislerede kAPILIYORUM normal dusukten sonra yumurtlama gunlerı nasıl olur normalde duznlı adet oluyordum ama dusukten sonra hersey alt üst olup değişti anlayamıyorum hocam yardımcı olursanız cok sevınırım hocam

Hocam dun dusuk yaptim henuz 5haftalikti.dusukten sonra yumurtlama ne zaman olur tekrar hamile kalmak istiyorum bilgilendirirseniz cok sevinirim.tesekkurler.

İyi günler hocam.ben bikaç gün önce 14 haftalık bebeğimi kaybettim.kendiliğindün düşük oldu.sürekli doktor kontrolundeydim ama ultrasonda doktor her şeyin iyi gittiyini bebeğin canlandığını söyledi.ama birgün aniden karnıma sancı girdi.suyum geldi ve hastaneye varınca da kan geldi.bana bir kesin sebeb söylemediler.benim bundan sonda napmam gerekiypr.neden her şey yolinda giderken birden bire böyle oldu doktor beğ inanın düşünceler beni çok üzüyor.ikinci kez böyle şeye dayanamam

Iyi aksamlar doktor bey ben23kasimda bes haftalik dusuk yaptim ve esimle beklemek istemiyoruz.ogrendigime gore dusukten sonrada yumurtlama oluyormus dogru yumurtlama tarihimi nasil hesaplamam gerekiyor.yardimci olursaniz cok sevinirim.simdiden tesekkurler.

mrb ..ben temmuzda 6haftalik bebegimi dusurdum 3ay sonra yeniden hamile kaldım 8haftalikken kalp atimlarini duymadık dr normal değil cornual ameliyat gebelik dedi ve araştırmaya gittim orda mol gebelik dendi ve kurtaj oldum kurtajdan önce beta hcg 8447 di kurtajdan sonra 238.5 düştü benim ne sekilde bi tedavi olmam gerekiyo

Merhabalar,
Adetim bittikten 4 gün sonra kanamam oldu acile gittim BETA hcg baktılar 63,56 çıktı ve düşük yapıyor olabilirsin dediler.Ertesi gün uzman doktora gittim ulturason ile baktı ne içerde ne dışarda oluşmuş bir kese yok dedi.Tekrar BETA HCG baktı 55,24 çıktı ve kürtaj ile temizlemeyi teklif etti.Başka bir doktora gittim o da bir kese görmediğini değerin çok düşük olduğunu bu değerin bana sorun çıkarmayacağını takip edeceğini iletti 3 gün sonra tekrar BETA HCG baktırdığımda 86,02 çıktı daha sonra 83,42 bir hafta ara verip tekrar baktığımda ise 76,06 çıktı kanamam devam ediyor.Adet olmam gerekiyordu.Adet mi oldum kanamamı kestiremiyorum.Bu değerler sorun çıkartırmı sizce kürtaja gerek varmı ilk bebeğimdi becek istiyoruz.Bu durum sonrasında hamile kalmamı engeller mi ve sizce neden bu değer düşmüyor.İlk kanama tarihim 23.11.2015

!!!!!
Doktor bey 14 haftalık hamileyim.iki gündür kasiklarimda ağrı vardı özellikle sağ tarafında.doktorum rahim şeklinin değiştiğini rahim ağzına doğru uzadığını söyledi. 10 gün istirahat verdi iğne yapıldı progestan verdi.benim agrim devam ediyor korkuyorum düşük ihtimali yuksek mi? Ne yapmalıyım

Hocam merhabalar,
Takibimi yapan doktorum bana herhangi bir ilaç tedavisi vermedi.Kürtaj yapmayıda teklif etmedi kendiliğinden değerlerin düşmesini bekliyor.Sizce kürtaj kesinlikle olmalımıyım.Ayrıca doğru biliyormuyuım bilmiyorum ama düşüklerde kan pıhtısı kalması kanalların tıkanmasına yol açtığıını ve bu durumunda hamile kalmayı zorlaştırdığını duydum kürtajdan korkuyorum.Desteğiniz için teşekkürler.

Bn 26 gun once 17 haftalik bebegimi kayvettim.. nedeninin bebegin suyunun gittigini ve kalbinin durdugunu soylediler. 17 haftalik dusuklrden sonra hamile kalma olasiginim azaliyirmus korunmaliyim yoksa bebek yapmalimiyim..

Iyi gunler doktor bey adetten 5 gun Sonra kanamam basladi kanamadan bi Kac gun Sonra beta hcg yaptim 68 cikti Iki gun sonra yaptim 50 cikti protesgeron 0.280 bu durum nedir sizce kanama da hatir Ve agriszdi hep olmuyordu bu durumda da bilmeden cinsel munasebette oldu bunun bi sakincasi varmidir

iyi günler hocam eylül ayında 6 haftalık kürtaj olmadan kendiliğinden bir düşük yapmışdım şimdide en son 11 kasımda adet olmusdum adetim bir gün gecince kan tesdı yaptırdım 9.99 cıktı ıkı gun sonra tesdı tekrar yaptırdım 5.92 ye dusdu ıkı gun sonra doktora gittim rahim kanlınlıgı var dedı kan tesdı ısdedı bu kan tesdım 0.71 cıktı ve o gunde kanamam basladı aynı altı haftalık dusuktekı gibi parcalar küçük küçük geldi hocam ıkıncı kez boyle oluyo çok bunalıma girdim hocam nasıl bır yol izlemem gereklı erkenden dusuk oluyo muayenelerımde hersey normal demıslerdı hocam nolur bana yardımcı olun cok sevınırım ne yapmam gerekır nasıl yol ızlemelıyım bundan sonra..

7 aralıkta 6 haftalık bebeğimin kalbi durduğu için kürtaj ile aldılar 13 aralıkta kanamam bitmişti ve bugün ayın 16 tekrar kanamam var normalmidir bu durum acaba dr. gittiğim zaman muayene etmedi kürtaj sonrasında ultrasonla baktığını parça kalmadığını söyledi. ben tabi uyutulduğum için bilemiyorum bunu. tekrar anne olmak istiyorum bu ilk düşük bebeğim sağlıklı bir bebek için 2 ay beklemem şartmıdır. daha önce olursa tekrar aynı durumu yaşarmıyım acaba? yardımlarınıza çok teşekkür ederim

hocam size yine yazmısdımda ıkıncı olay dusuk değil diye soylemiştiniz de hocam peki korunmalımıyım bu durumda korunmamalımıyım hocam bir arkadasımda bebe aspırını kullan dusuk olmaması ıcın bır daha demısdıde bu da doğrumudur hocam bilgi verırımısınız cok tesekkur ederım hocam

sayın hocam cok tesekkur ederım vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı hocam peki korunmalımıyız yoksa gebelik için korunmadan devam edebilirmiyiz bu durumda kafama en cok takılan bir noktada bu kısım hocam bırde bu konuda aydınlatırsanız cok sevınırım sımdıden hersey ıcın cok cok tesekkur ederım sayın hocam sıze

İyi geceler doktor bey size bir sorum olacaktı da adet hesabı başladığı ilk günden mi yoksa bittiği günden sonra mı hesaplanıyo bilgi verirseniz sevinirim iyi geceler.

Son adetim 18 Kasım ben hala adet olmadım acacba hamile miyim kaç gün geciktim ve ne zaman test yapmalıyım.cevap verirseniz çok sevinirim

iyi günler hocam eylül ayın da 6 haftalık bir düşük gecirdim birde bir hafta mnce kımyasal gebelık gecirdim sizede yazmısdım fakat hocam bugun doktora gittim bebe aspirini verdi gunde bir kez kullan dedı birde benexol b12 diye bir vitamın ilacı verdı folik asitre kullan bir daha adet olunca gel dedı ama devlet hastanesi oldugundan kalabalıktan bısey bile soramadım hocam kafamada cok takıldı şimdi bu bebe aspirini hamılelıge engel oluyomu bu ilaçlar neye iyi gelır hocam bebe aspirini kan sulandırıyo diyolar daha cok dusuk olurmu hocam bu ilaçları kullanmalımıyım ne yapmam gerekır bue arada ben foli doce diye bir folik asıt birde krilom diye bir omega 3 kullanıyodum hocam bebe aspirini kafamı cok kurcalıyo hocam hamılelıgı ebgellermı bu aspırın nasıl bıor etkı ederkı bana hemen yazıp gonderdı doktor hocam

Hocam iyi gunler 23 kasimda 5haftalik dusuk yatim daha oncede yazmistim.sorum su olacak hocam 14.gun ve20. Gun korunmadan esimle birlikte oldum tekrar hamile kalma ihtimalim varmi cok endise ediyorum detayli bilgi verirseniz cook sevinirim. Simdiden tesekkur ederim.

sayın hocam peki gebelik öncesi bebe aspirini kullanımı gebeliği engellermi ve birde gebelik öncesi kullanımı zararı olurmu hocam devlet hastanesinde bir doktor yazmısdıda bana bu aspirinide bide bir ay kullanım uzun sure oldugundan bnm içimede kullanmak hıc sınmedıde hocam birde gebelik dusunuyorum doktor bana adet olunca gel dedı kafamada takıldı sanki bu aspirin gebeliğe engelmiş gibi anladım oyle demesınden yanlısmı yorumluyorum bılmıyorum ama hocam

hocam nolur kusuruma bakmayın size cok soru soruyorum ama doğru olan hangısı ise onu yapmak isidyorum ve size cok güvenırum sızın her dedığınız bnm ıcın cok önemlı doğru olanı yapmak ısdıyorum da ozaman adetme 20 gun var suanda kullanmaya başlamam doğru degılmı hocam bir normal dusuk bırde kımyasal gebelik gecırınce pskolojımde bozuldu ınanın hocam ne yapıcagımı sasırdımda

sanki bundan sonrada aynı seyler olacak yıne uzulecekmişim gibi hislere giriyorum hocam kafam o kadar corba karısıkkı su aspirin de daha cok karısdırdı kafamı hocam zaten sunda kullanayım ozaman degılmı hocam faydası olurmu hocam

Merhaba geçen hafta missed abartus nedeni ile bebegimi kaybettim eşimin kan gurubu 0 rh- benim kan gurubum ise a rh + kan uyuşmazlıgı varmıdır. kan guruplarımız nedeni ile kaybetmiş olabilirmiyim bebegimi

hocam bırde bu bebe aspirinin gebelik öncesi kullanımda ne faydası olur bir daha olabılecek kımyasal gebelik ve dusugu engellermı hocam cok oldum ama nolur benı aydınlatırmısnız cok tesekkur ederım hocam

Iyi günler doktor bey ben 18 kasımda adet oldum ama hala adet olmadım 5 gün geciktim gebelik testi yaptım sonuç negatif çıktı ne yapmalıyım

İyi akşamlar doktor bey ben bugun kan testi yaptırdım ve değerim 0.4 çıktı 6 gün geciktim ne yapmam gerekiyor

Iyi geceler hocam ben iki düşük ust uste yaptim sonra dusuklerin nedenini arastirdim ama tahlilerim temiz cikti cok sukur kan pirtilasmasi falan yokmus ama doktorum omega 3 ve bebe aspirini verdi hamile olana kadar ve olduktan sonra da kulanacan sin dedi ve hamile kaldiktan sonra gobekten igne yapilacagini soyledi

İyi gunler doktor bey 23kaaimda dusuk yaptim.aralik 6 ve13unde tekrar denedik ve simde goguslerimde sizlama ve kasiklarimda agri var acaba tekrar hamilelik soz konusu olabilirmi. nasil hesaplamam gerekiyo.(dusukten sonra henuz regli olmadim)simdiden cook tesekkur ederim

hocam potolaji sonucun çıktı yardımcı olucaginizi demiştiniz
klinik bilgi
endometriyum palasental dokular
sat a göre 8 hafta misse dokular
Makroskopik bulgular
topluca 8×8×2,5 cm boyutlarında kahverenklerde doku parçalarıdır.BK 6K

TANI
Desidual doku
Sekreter özellikle endometriyum
Uterus kurtaj

Açıklama
gönderilen dokuların tamamı takibe alındı. kordon villası yapısı gozlemedi.olgunun kontrollü ve takibi onerilir

Cok tesekurederim hocam aldigim tedaviden emin olmak istedim Demeki tedavide dogru yoldayim

Hocam merhaba son adet günüm 18 kasım ,18 aralıkta hamile olduğumu öğrendim 22aralıkta düşük yaptım .Bu ikinci düşüğüm 40 yaşındayım 1,5 yıllık evliyim.düşükten sonra kürtaj olmadım.parça kalıp kalmadığı ultrasonda belli olurmu yada belirtileri neler okur.Bundan sonra nasıl bir yol izlemeliyim.fsh,amh,e2,lh testleri normal seviyede,şimdiden çok teşekkürler

Merhabalar hocam ben klomen ile ücüz bebekklerime hamile kaldım. Ama 19. Haftada rahimde açılma oldu ve kesenin biri açıld bebeğim 1 hafta dayandı ve 1 hafta sonra kalbi durdu . Sancı başladı ve ölü doğum oldu ardında diğer kuzularimda geldi .17 eylül de oldu bu olay ve ben hala doktora gitmedim. Tekrar hamile kalmak için ne kadar beklemeliyim

Hocam merhaba ben de bu ay kimyasal gebelik yasadım ve duşük yaptim fakat kanamalarim 4 gün surdü ve kesildi ayrıca cok kotü kokuyo sebebi ne olabilir acaba bide benden parça falan gelmedi sadece normal adet oluyomusum gibi kanamam biraz fazla oldu birazda agrıli sizce parca falan kalmamıştir dimi

1.6K
0
Yorum yapabilirsiniz.x