Kendinizi Tanıyın (Kadın Anatomisi)

Kadın Anatomisi

Üreme organlarını oluşturan sistemine “genital sistem”  yada  “üreme sistemi”  denmektedir. Üreme sistemi ve üriner sistem (idrar boşaltma sistemi)  ile iç içe bulunmaktadır ve bu nedenle  ikisi birlikte  “genito-üriner sistem” (üreme-idrar yapma sistemi) olarak anılmaktadır. Pek çok noktada birbirlerini olumlu yada olumsuz etkileyebildiklerinden ortak değerlendirilmeleri gerekebilmektedir.

Hem erkek hem de kadınlarda bulunan genital sistem (üreme sistemi)  Dış genital sistem ve İç genital sistem olarak ikiye ayrılır. Şimdi bunları inceleyelim:

Dış Genital Sistem

Dış kadın üreme yapılarının başlıca (dış genital sistem) iki fonksiyonu vardır: Spermin iç genital organlara girişine müsaade etmek, bunun yanı sıra iç genital organları enfeksiyonlardan korumak. Başlıca dış genital sistemini oluşturan organlar ve fonksiyonları şöyledir:

Labia Majora (Büyük Dudaklar)

Vulvanın sağlı sollu iki yanında simetrik olarak bulunurlar. Ter ve yağ salgılayan bezleri içerirler ve Ergenlik sonrasında kıllarla kaplanırlar.  Alttaki yağ dokusunun miktarına yada yapısal özelliklerine göre kişiden kişiye değişen bir görünümleri vardır ve yaşa veya zayıflamaya bağlı olarak küçülmekte veya çöküntüye uğramaktadırlar.
Kadınlardaki dış dudaklar erkekteki testisleri saran torbaya (scrotum) karşılık gelmektedir.

Labia Minora (Küçük Dudaklar)

İç veya küçük dudaklar, dış dudaklar hemen iç kısmında devamı niteliğinde, İdrar deliği ve vajina girişinin etrafını sararlar ve iki taraflı ve simetrik bir şekilde bulunurlar. İç dudakların üstünde kıllar bulunmaz ve yağ dokusu içermezler.
Normalde iç dudaklar küçük olduklarından dış dudaklar tarafından örtülüdür ve görünmez ancak bazı durumlarda normalden iri ve dışarı doğru sarkık olabilirler. Bu nedenle günümüzde “iç dudak estetiği (labioplasti) ameliyatları” popülerdir.

Vestibulm (Vajina Girişi)

İç dudakların devamında yer alan ve kızlık zarına kadar devam eden 1-2 cm ’lik kısımdır. Vestibulm ilk ilişki ile birlikte kızlık zarı yırtıldıktan sonra vajinayla birleşir.

Hymen (Kızlık Zarı)

vajinal girişten 2-3 cm içeride bulunan ince olmasına karşın nispeten esnek ve ortasında bir veya daha fazla sayıda delik içeren membranöz bir yapıdır. Genellikle ilk ilişki esnasında yırtılır yada esner ve böylece vajina girişiyle vajinanın birleşmesini sağlar. Kızlık zarının kişiden kişiye kalınlığı, şekli ve esnekliği değişir, BU NEDENLE, toplumdaki yanlış bir yargıya dikkat çekmek gerekir. İlk ilişkiden sonra pek çok kızın kızlık zarı yırtıldığında kanamakla beraber pek çoğu da kanamayabilir. Ne yazık ki halen, çağımızda pek çok genç kız bu sebeple töre cinayetine yada önyargıya kurban gitmektedirler.
Bu nedenlerle kızlık zarının işlevinden çok sosyolojik ve adli önemi söz konusudur.

Clitoris (Klitoris)

Pubis tepesinin (mons pubis) hemen altında yer alan klitoris, erkekteki penis’e karşılık gelmektedir. Üstte ve yanlarda iç dudaklarla çevrilidir ve gerçekte Y şeklinde bir yapıdır.

Nohut veya mercimek tanesi büyüklüğündeki klitorisin baş kısmına “glans klitoris” (klitoris başı) adı verilir. Glans klitorisin hemen altında idrar deliği (uretral orifis), idrar deliğinin de hemen altında vajinal giriş yer almaktadır.
Klitoris cinsel ilişki esnasında sertleşebilme özelliğine sahiptir. Kan damarlarından ve haz ile ilgili sinir uçlarınca oldukça zengin bu yapı kadın orgazmında önemli görevler üstlenir.

Uretral Orifis (İdrar Deliği)

İşlevi, mesaneden gelen idrarın dışarıya boşalmasını sağlamak olan, klitorisin hemen altında ve vajinal girişin üstünde bulunan, idrar kanalının sonlandığı yerdir.

Perine

Dış dudakların arkada birleştiği yerle anüs(makat deliği) arasında yer alan bölgedir. İdrar ve dışkı işlevlerinin kontrolünü sağlayan kasları barındırır. Bu kaslar doğum eylemi esnasında mümkün olduğunca gevşeyerek bebeğin başının doğmasına izin verirler. Öte yandan Perine kadında ve erkekte bulunan erojen (hazsal) bir bölgedir.

Doğum eyleminin son aşamasına gelindiğinde bebeğin doğumunu kolaylaştırmak amacıyla perineye yapılan kesiye epizyotomi (doğum kesisi) adı verilir. Bu kesinin amacı bebek doğarken bu bölgenin yırtılmasını ve altta bulunan perine kaslarının zarar görmesini engellemek olmakla beraber her doğumda yapılması gerekememekte mümkün olduğunca kesi yapılmadan doğumu tamamlamaya çalışmakta fayda vardır.

Salgı Bezleri

Dış genital bölgenin kurumasını önleyen ve cinsel ilişkide gerekli kayganlaşmayı sağlayan çeşitli salgı bezeleri vardır. En önemlileri idrar deliğinin etrafında yer alan Skene bezleri ve vajinanın hemen giriş kısmında sağlı sollu yer alan Bartholin “bartolin” bezleridir.

 

Anüs (Makad Deliği)

Makad deliği sindirim sistemimizin en son kısmıdır. Görevi barsaklarda biriken dışkının (gaita) dışarıya atılmasıdır (defekasyon işlevi). Makad deliği etrafında bulunan büzücü kaslar, gaz ve gaitanın kontrolsüz bir şekilde dışarıya kaçmasını engellemektedir.

Anüsün vajinaya yakın bir konuma sahip olması nedeni ile gerekli hijyenik şartların sağlanmaması durumlarında buradaki bakterilerin vajinaya bulaşması ve bunun sonucunda enfeksiyon riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle kadınların ve kızlarımızın hijyeninde en önemli konulardan biri budur: Temizlik önden arkaya doğru (vajinadan, anüse) yapılmalıdır. Aksi halde, arkadan öne temizlik kalın bağırsak bakterilerinin vajinaya veya idrar yollarına bulaşmasına ve böylece sık sık enfeksiyon gelişmesine neden olabilir.

Kızınıza tuvalet eğitimi verirken de bu kuralı öğretmeyi ihmal etmeyin.

 

İç Genital Sistem

Kadın iç genital sistemi içinde vajina, idrar kanalı (urethra), rahim ağzı (serviks), rahim (uterus), rahim içi tabaka (endometrium), iki taraflı fallop tüpleri ve yumurtalıklar (overler) yer almaktadır

Vagina (Vajina)

İç dudakların (labia minus) bitiminden başlayıp, rahim ağzına (serviks) doğru uzanan, yaklaşık 8-10 cmlik uzunluğunda  olmakla beraber 15 cm.ye kadar uzayabilen ve 10 cm.ye kadar genişleyebilen esneme özelliğine sahip bir kanaldır. Cinsel ilişkinin yaşandığı ve aynı zamanda doğum kanalı olarak da bilinen vajina önde Mesane(idrar torbası) arkada da Rektum(kalın bağırsağın son kısmı) ile komşudur.
Vajinal girişte bulunan bartholin ve skene bezleri ilişki esnasında vajinanın girişi ile vajinanın kayganlaşmasını sağlar.

Üretra (İdrar Kanalı)

Mesaneden(İdrarın torbası) idrar deliğine kadarki, idrar boşaltım sisteminin son basamağını teşkil eden kanaldır.

Uretranın kadında erkekten çok daha kısa olması ve genital sistemin vajina ve anüse yakınlığı, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarının daha sık yaşanmasına neden olur.

Cervix (Rahim Ağzı)

Vajinanın bittiği, rahimin ise giriş kısmında yer alan rahimağzı,sert ve koni şeklinde olmakla beraber doğum eylemi esnasında yumuşayıp, incelerek (bu incelmeye “silinme” denir) ve yaklaşık 10 santimetre açılarak bebeğin çıkmasına izin veren  bir organdır. Adeta bir süzgeç gibi vajinadaki mikroorganizmaların rahim ve tüplere geçişini engelleyen Rahimağzı kanalında yer alan salgı bezleri gebeliğe elverişli günlerde spermlerin geçişini kolaylaştıran, gebeliğe elverişli olmayan günlerde bu geçişi zorlaştıran salgılar üretir öte yandan adet kanının dışarı atılmasına olanak tanır.
Cervix kanseri (rahimağzı kanseri) bu bölgede gelişir ve kadınlarda en tehlikeli kanser türlerinden biridir. Erken teşhis yöntemleri ile (pap smear, biopsi) erken tanı son derece önemli olduğu kadar, Rahim ağzı kanserine yönelik aşılarda son derece önemlidir.

Uterus (Rahim)

Güçlü kas yapısından dolayı kasılma yeteneğine sahip “armut şeklinde”, gebelik kesesinin içinde büyüdüğü organdır. Rahim içi endometrium denilen her ay yenilenen bir tabaka ile kaplanır. Bu tabaka her ay gebeliğe kendini hazırlayarak yenilenir ve eğer gebelik gelişmez ise olgunlaşıp dalından toplanmayınca dökülen armut misali  adet kanaması ile dökülerek yeniden kendisini bir sonraki ay’a, yeni bir gebelik ihtimaline karşı hazırlar (adet kanaması). Rahim içindeki bu bölgeye aynı zamanda Döl yatağı denir. Görevi gebelikte bebeğin büyümesi için elverişli bir ortam hazırlamak ve doğum eyleminde kasılmalarla bebeğin doğum kanalından çıkışını sağlamaktır. Uterus boyu 6-8 cm, ağırlığı yaklaşık 50 gram iken gebelik süresince yaklaşık 20 kat büyüyerek 1000 grama ulaşır. Doğum sonrası 40 günde eski boyutlarına ulaşır ki muhtemelen halk arasındaki 40’ı çıkma tabiri bununla ilgilidir.
Menopoza giren kadınlarda yumurtalıklarla birlikte rahmin boyutları da gittikçe küçülmektedir.

Fallop tüpleri (Kordonlar)

Fallop tüpleriuterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan, her biri yaklaşık 10 cm. uzunluğunda, yumurtalıklar ile uterus arasındaki bağlantıyı sağlayan bir köprü görevi üstlenmiş çift taraflı tüplerdir. Tüplerin dış uçları saçak tarzında ve fimbria adı verilen yapılardır ve bu yapılar yumurtlama esnasında overden atılan oosit’in (yumurta hücresi) kanal içine alınmasını sağlar. Fallop tüpünün dalga şeklindeki hareket yeteneği ile içinde sürüklenerek ilerleyen oositin sperm ile buluşması ve döllenmesi ampulla denilen bölgede gerçekleşir ve döllenmiş yumurta (embryo) yolculuğuna devam ederek 48 saat ile 72 saat içinde döl yatağına ulaşır ve burada olgunlaşmış olan endometriuma tutunarak gebelik kesesini oluşturur.

Overler (Yumurtalıklar)

Yumurtalık adlı bu yapılar, uterusun iki tarafında tüplerin fibria denilen uçlarına komşu, yaklaşık 2.5-3 cm.lik hormon ve yumurta(oosit) üretiminden sorumlu organlardır.

Kadınlar erkeklerin aksine doğurganlık çağlarında üretim yapmazlar, doğduklarında kişiden kişiye değişmekle beraber ortalama 400-500 bin yumurta hücresi ile doğarlar. Ergenlik ve hormonal değişikliklerle beraber her adet döneminde bunların yaklaşık bin tanesi harekete geçer ve sadece bir tanesi gelişerek olgun yumurta(oosit) olur ve yumurtalıktan atılır. Anatomik yakınlık sayesinde Fallop tüpünün fimbriaları (saçakları) oosit hücresini hemen yakalar. Bu rezervin tükenişi aynı zamanda da menopozun da başlangıcıdır.

Üye Ol
Bildir
298 Yorum
En Eski
En Yeni
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör

Merhabalar. Benim size bir sorum olacak.
Ben çok erken yaşta ergenliğe girdim ve bu merakla bedenimi incelemeye başladım. Fakat bunu yaparken idrar deliğinden kan geldi. Bu durum kızlık zarına zarar vermiş olabilir mi? Kafamdaki bu kuşku beni çok rahatsız ediyor. Teşekkür ediyorum.

İdrarın adet gördüğümüz yerden gelmesi normal mi? Böbrek amelyati olmadan önce küçük olan delikten idrarim.gelirken ameliyat oldukta. Sonra adet gördüğüm.yerden gelmeye başladı… Boyle birşey mümkün mu??

Ben hiç ilişkiye girmedim. Fakat erken genç kız oldum. Herşeyi merak eden biriydim. Bedenimi tanımaya çalışırken idrar yolundan kan geldi. Bu durum kızlığıma zarar vermiş olabilir mi? Bu hep kafamı karıştıran bir soru oldu.

Hocam kulak pamuğu ile incelemeye çalıştım o yüzden oldu.

Evet eminim idrar deliğinden geldi. 10 yaşındaydım ve kanı görünce korktum. Zorlama ya da daha sert bir cisim olmadı. Kulak pamuğu idrar yoluna girince azcık kan geldi. Onun dışında birşey olmadı. Çok teşekkür ederim Cüneyt Bey. Ben yine de doktora görüneceğim ama o zamana kadar bilgi almak istedim. Çok çok teşekkür ederim.

Hocam birsey sormak istiyorum. Ben bir kızım ve korkuyorum. Birgun idrar yaparken idarırımın vajinadan geldigini gördüm kızlık zarım mı bozuldu acaba ?

Vajinadan idrarın gelmesi kızlık zarı bozulmus anlamina mi geliyo?

hocam merhaba iidrar deliği tam olarak nerde ? tam olarak rahimin girişinde olması bir rahatsızlik mı ?

Hocam Merhabalar 1 yıllık evliyim fakat şimdiye kadar olmayan birsey oldu vajina girişi çok kasiniyor dayanilmiycak derecede sebebi nedir acaba. Normalde dudak kısmı kasinirdi ama böylesini daha gormemistim

Anatomik olarak klitoris sağ tarafında hafif şişlik var mıdır ve benim vajina girişinde yağ bezeleri var 4 ay oldu geçmedi yaģ bezeleri için ilaç krem var mı

Çok teşekkür ederim doktor bey peki yağ bezeleri nin yok olması uzun sürer mi küçük küçükler ama çok yayildilar ağrı yapıyor 4 ay oldu geçmedi genital bakımımı sıcak su ile mi yapayim

Çok teşekkür ederim

Doktor bey klitoris in sag tarafın daki çıkıntı nedenleri neler olabilir o da yag bezesi olabilir mi

İyi günler doktor bey ben 21 yaşındayım ve hiç cinsel ilişkim olmadı akıntım cok olduğu için doktora gittim ve idrar kültürü yapıldı kültür sonucunda candida çıktı doktorum bana mantar ilacı olarak zolax verdi 2 tane birer hafta ile İçmemi söyledi ayrıca idrarda gram negatif basil + candida spp ve koloni sayısı >100000 ve üreyen bakteri escherichia coli çıktı üreme varmış onun içinde aksef veda ben bu iki ilacı birlikte kullanıyorum zolax etkisini ikisini kullanınca gösterir mi akıntilarım devam ediyor

Doktor bey ben zolax in 1. Sini içtim sonraki günde akseften içtim 12 saat arayla bugün bırakalım mi aksefi zolax in diğerini de haftaya içeceğim

Çok teşekkür ederim doktor bey iyi gunler

Doktor bey bugün 2. Zolax ı içtim ne zaman etkisini gösterir ona göre doktora yeniden gidip idrar kültürü yeniden yaptırmayı düşünüyorum ayrıca vajinal mantar icin beslenme olarak ne onerirsiniz nasıl kolay geçer

Doktor bey bugunde dahiliye bölümüne gittim hormon testi ve idrar testi yaptırdım bir tek d vitamini eksikliği çıktı bana devit 3 oral damla diye bi ilaç verdi 3 şişe ve ben zolax icmistim mantarı var bunu içsem bi sakıncası olur mu diğer tüm her şeyim normal şekerim b 12 yani her şey 2. Zolax in 2. Günündeyim bu arada içsem olur mu çok stres yaptım mantar geçmeyecek diye daha ilaç etki etmedi gibi 1 hafta sonra yine gideceğim her öğün yoğurt yiyorum sekerli şeyler yemiyorum ceviz fındık ara öğünlerde yiyorum bagisikligim güçlenmesi için ama hiç bir ilerleme yok

Doktor bey bugün yine doktora gittim bana funit verdi sabah 2 akşam 2 tane içeceğim ama bana hiç idrar kültürü yapmadı şu an regl olmama 3 gun falan var regl den sonra mı içsem diye dusunuyorum

Cüneyt hocam merhaba,
21 yaşındayım, bobreklerimde taş söz konusu. Üroloji doktorum üretereskopi yontemi ile cişimizi yaptığımız yerden girerek, taşların çıkarılması yolunu önerdi. Bu işlem sırasında, hymen zarar görür mü? Veyahut herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Teşekkür ederim,sevgiyle

Doktor bey vajinal mantarım var zolax kullanıyorum akıntilarım kanlı oluyor normal mi

Hiç cinsel ilişki ye girmedim ultrasona rahim ağzı yarası olduğu gözükür mu doktor nasıl anlyacak

Hocam 1 aylık evliyim ilk gecede eşim penisinin kafasıyla ufak baskı uyguladı dayanılmaz bi acı hissettim ve 1 damla da kan geldi sonra beraberlik yaşayamadık çünkü canım çok yanıyor. O olaydan 1 hafta sonra işaret parmağımı yavaşça vajinama soktum bozulup bozulmadığını anlamak için içine girdi fakat kan falan gelmedi. Böyle bir durumda bozulması olanaklı mı?

Doktor bey Himen vajinanin girişini tamamen örter mi ve vajina genişler se himen bozulur mu

Vajina girişindeki et parçası gibi olan mi himen

Doktor bey vajinal akıntilarım vajinay kapatır mi kurumuş gibiler ve kız olduğum içinde temizleyemiyorum ne yapmam gerekir

Akıntılarım himene yapışır mı çok yoğun akıntım oluyor ve cok acı hissediyorum herhangi bir sorun olur mu

Doktor bey akıntilarım sanki himeninin üst kısmından gelip himene yapışır lar gibi baskı hissi oluyor gibi oluyor böyle bişey olabilir mi himene yapışır orda kalıp himeninin zorlayabilir mi

Merhaba Doktor Bey,
Size bir sorum olucakti. Cinsel iliskiye baslarken bazen siddetli bir agri hissediyorum ardindan beyaz bir akinti oluyor ve agri azaliyor. Bunun nedeni ne olabilir? Cevaplayabilirseniz sevirim. Tesekkur ederim.

Hocam merhaba kafama takılan uykularimi kaçıran bir durum var adet olduktan iki gün sonra genital temizlik yaparken epilasyon aletinde kan gördüm ve tekrar peçete ile dokundum bir iki damla daha kan vardı acaba kızlık zarıma bir zarar vermiş olabilir miyim ? Ya adet kalıntısı olabilir ya da adetten tam olarak temizlenmemis olabilirim diye düşünüyorum lütfen hocam cvp verin çok kötüyüm şimdiden teşekkür ederim

Merhaba ..
Kızlık zarı bozulduktan sonra her ilişkiye girmemde birkaç damla kanama oluyor neden acaba ?

Hocam ben yanlışlıkla çay bardaginin üstüne oturdum tabiki üstümde çamaşır varken kizligim bozulmusmudur ve üstümde kıyafet varken sevgilim eliyle beni boşaltma yaptı sizce böyle durumlarda kizlik bozulurmu ilk gece korkusundan evlilikten kaçıyorum malesef internet yeni kizlik zarina ama anlayamıyorum adet kanın aktığı delikmi yoksa o deliğin içimi

Hocam ben ilişkiye girdim bir çok defa ama hiçbirinde kanama olmadı bir defasında doktora gittim bana kızlık zarımın bozulmadığını yerinde durduğunu söyledi ondan sonra da ilişkim oldu fakat yine kanamam olmadı bu esnek olduğunu mu gösteriyor

Merhaba, ben kizlik zarimi kontrol ettigimde deligin en solda oldugunu gkruyorum. Deligin sag tarafi tamamen et ile kapli. Erkek arkadasim oarmaginj soktugunda yogun bir rahatsizlik hissj oldu ve penisini asla sokamadi sanki bir duvar varmis gibi hissediyorum orda. Nedir acaba bu?

Allah size sabır versin doktor bey şu soruları okurken çıldırdım valla Allah size peygamber sabrı vermiş işinizde kolaylıklar diliyorum

Ergenlik belirtilerim 11 yaşlarımda başladı 14 yaşımdayım ader olmadım çok mu gecikti bilemiyorum

İyi günler benim sanırım vajina dilim var giriş tamamen kapalı gibi görünüyor zar bunun neresindedir ve giriş zor olur mu diye merak ediyorum teşekkürler

Merhaba doktor bey. Ben 25 yasında bekar biriyim, cinsel ilişkide hiç bulunmadım. Daha önceleride varlığını bildiğim ama merak etmediğim birşey fark ettim benim cinsel bölgemde bu örnek resimlerden farklı olarak tam hymen.in olması gereken yerde bir dudak benzeri et daha var yni iç içe üç dudak var gibi görünüyor idrar deliğinin hemen altından başlayıp hemen bitiyor oldukça küçük yani. Bu yapı anormal midir? Yoksa kişiye göre değişen normal bir şey midir? İlginize Şimdiden teşekkür ederim.

Merhaba size sorum olacak. Vajina deliğinin sol tarafında perde gibi bir görüntü oluyor bazen kaybolup bazen de yine perdeli görünüyor. Biraz dudakları çektiğimde o perdeli yapı vajina deliğine yapiisip kayboluyor ve normal yuvarlak delik haline geliyor. Deligin hemen altında da hymen var. Ben bu perdeli yapiyi anlayamadım kizlik zari bozulmuş mu oluyor? Daha önce ilişki yaşamadım. Aydinlatirsaniz sevinirim.

Hocam rahatsiz ediyorum. Oncelikle ozur dilerim. Beenim için onemli bir konu, artik takıntı hâline getirdim.. yardımcı olursanız Çok sevinicem.
Benim Vajina deliginin sol tarafındaki bu perdeli yapi ilişkiye engel olan birseymi? Dudakları öne doğru çekerken perdeli görünüm deliğe yapışıyor ama Bazen perde gibi ayrı görünüyor. Inanin düşünmekten kendimi alamıyorum.. teşekkürler

Merhabalr tek bir soru sorucam. Vajina deliği yuvarlak ve delige alttan yapisik olan tekrar oval bir et parçası var. Buna hymen diyorlar. Bu oval yapının varlığı kiz olduğunu mu gösteriyor, eğer bu yapi yoksa kiz değil diyebilir mıyız?

Merhaba doktor bey benim bir maruzatim var . erkek arkadasimla birlikte olduk yani birlikte olmaktan kastim beni domaltip yuzeysel olarak bosaldi bazi sitelerde okudum hamile kalma riski varmis yani yuzeysel bosaldigi icin hamile kalabilirmiyim lutfen yardim din?

Merhaba doktor bey.. penis vajinaya girişte aci sanki bir duvar var oraya çarpıyor gibi vajinismus diye düşünüyorum tam bir birleşme yaşayamıyorum bu yüzden ne yapabilirim ..

Doktor bey kizm yeni dogdu anus ve vajina birnirne yakin dediler doktorlar ameliyat gerekiyormus 5 veya 6kiloya ulastiginda ameliyat zormu nasl bir ameliyat gerceklesir kacgundeiyleesir

Hocam merhaba. Adetimin 5.gunu ıkınaraj vajinama baktim daha sonra kasiklarim agridi sonra akintiyla karisik acik renk kan geldi daha sonra kahve rengi kan geldi. Bu sekilde yani ikinmakla kizlik zari bozulur mu yoksa adet kanimiydi. Bisey daha sormak istiyorumm. Vajinin icine baktigim 2 3 cm iceride sadece bi et gordum boyle yamali gibi katmerli gibiydi bu et parcasi kizlik zari mi oluyor tam yuvarlak olarak goremedim sadece o kismi gore bildim. Simdiden cevap icin tesekkurler

Hocam peki giriş olmadan kizlik zari baska yolla bozulur mu hic bir giris olmadan doktora gidimem su an beni biraz aydinlatirmisiniz.

Estagfurallah hocam kusura bakmayin tam anlatamadim ne demek istedigimi utandigimdan tam yazamadim. Nişanliyim nişanlimla ic camasirimiz varken biseyler yasadk surtunme yoluyla ama kan falan gelmedi bu sekilde kizlik zari bozulur mu? Bazi yerlerde bozalabilecgi yaziyor o yuzden o sekilde sordum cunku bildigim kadariyla iceriye giris olmadan zar bozulmaz diye dusunuyorum. Tekrar yanlis anlasildigim icin kusura bakmayin.

Haklisiniz hocam soruma cevap verdiginiz icin cok tesekkur ederim. Peki tahminen gordugunuz zardir demistiniz. Ilk cevabinizda gordugum et parcasi gergin uzerinde ayriyetten kucuk kucuk kare seklinde et parcalari vardi yani yamali gibi katliydi bu tip zarda ilk gece kanama olur mu peki. Son sorum hocam tekrar cok tesekkur ederim.

Hocam sorularima sabirla cevap verdiginiz icin inanin cok tesekkur ediyorum. Vajina girisinde kucuk bir centik var. Anlasildigi gibi daha once iliskim hic olmadi bu centik kizlikla alakasi yok degil mi vajina girisi hemen yuvarlak olan kisimda bazi sitelerde o girisi zar olarak gosteriliyor ama normalde zar 2 3 cm icerde vajina girisyle bi alakasi yok zarin degil mi. Insallah anlatabilimisimdir

Merhaba hocam ben 10-11 yaşlarında vajinama sert bi cisim sokmuştum. Çok az soktum ama kan geldi . Cok korkuyorum sizce bozulmuşmudur. İçim içimi yiyor. Bu kadar kolay bozulabiliyor mu

hocam vajina deliği ortada olmaz zorunda mi .. ben kontrol ettiğimde delik tamamen sağ tarafta ..bu normal midir

ben henüz evlenmedim ve daha önce iliskiyede girmedim .. bu deliğin sağ tarafta olması , kizlik zari yönünden sorun yaratirmi

Hocam kolay gelsin Ben ilk defa yazıyorum Ben kizim daha önce iliskim olmadi ama benim vsjina deligim geniş ici görünüyor rahat bir şekilde çok merak ediyorum evlendigim zaman sorun olurmu kızlık için neden geniştir şimdiden teşekkür ederim

Merhaba hocam, size bisey sormak istiyorum. Ben aynayla ikinarak vajinama baktim 3-4 kere daha sonra yanma ve otururken aci olustu iki gun sonra gecti bi daha bakmadim bu sekilde zar bozulur mu. Otururken aci batma olmasi tahris mi oldu acaba kaslarla ilgili bisey mi. Kana falan olmadi. Simdiden cevap icin tesekkurler

Hocam elle ic camasari varken masturbasyon yapmak kizligi bozar mi. Bir zarari olur mu.

Yuzeysel hocam klitoris olan bolgeye asagi inmiyorumm. Her hangi bir zarari olmaz zara degil mi.

Hocam peki kizlik zari genetik midir. Mesela annenin ki esnekse kizininda esnek olma ihtimali varmidir.

Merhaba doktor bey kızlık zarımı incelemeye çalışıyorum fakat görüntülerdeki şekillere benzemiyor. Deliği cok zor farkediyorum fotoğraflardakı kadar gergin durmuyor o kısım ne kadar uğraşsam da ve etrafındaki zar olduğunu düşündüğüm kısım deliğe doğru kalın etli ve parcalı duruyor sanki defektli gibi bir izlenim verdi bana. Ama birbirinin uzerine katlı gibi durduğu için çok anlayamıyorum zaten delik de bu yüzden az görünüyor. Acaba zar çentiği denilen şey mi gördüğüm yoksa zarımın yapısı mı bu şekildedir?

peki deliğin etrafındaki zar hattı düzenli mi olmak zorunda centik centik olması doğal mı

Hocam merhaba 3yıllık evliyim ve problemimiz olmadığı halde gebelik oluşmuyor .. rahmim aşagıda sanki bu gebelik için engel olabilirmi yada hiç Doğum ve düşük yapmamış birinde böyle bir sarkma mümkünmü ? Şimdiden teşekkürler

merhaba. 2 aylık evliyim ilk 4 ilişkide her biri 3 gün sürecek şekilde azar azar kanamalarım oldu. ama bunlar agrısız şekildeydi. şu anda bir sorun yok. ama vajinamı incelerken sanki üzerinde bir sürü katman ve parçalar şeklinde olduğunu farkettim. bu doğal mıdır. yani benim korktugum ilişki sırasında zorlama olduğu icin parça parça olmuş olması. bilgi verebilir misiniz. böyle bir şey söz konusu olabilir mi ?

İyi akşamlar hocam rahimin hemen iç kısmında yani dışardanda görülebilen bir et parçası var fotolarda Rahime ait böyle bi et yok 3 sene önce doktora gitmiştim ve kızlık zarı kalıntıları sıkıntı yok demişti ilişki sonrası temizlikte ise orta parmağıma gelen ceviz kadar yine bir et parçası var vajinanın 5-6cm içerisinde böyle ele gelen et parçası normal değil gibi geliyor şuan sgk bulunmadığı için dr gidemedim cevaplarsanız çok sevinirim

Merhabalar vajinismusum parmak egzersizi yapıyorum parmak egzersizi yaparken bir kaç santim ileride küçük yumurta gibi kemik kıvamında Ege sarılmış bir şey hissettim Bazı kişilere sordum ben de de var dediler bu ne acaba fizyolojik bir problem mi ??

Pubis kası varmış o olabilir mi hissettiğim doktor bey?

hocam bır sorum olcak hocam perine bölgemde önce beyazdı şimdi dobur dobur oldu neden oyle olusur

hocam ed benı gıbı dobur dobur dedgım bu dun moralım bozuktu

Merhaba hocam 20 yaşındayım ve bekarım ve geçen hafta doktora gittiğimde doktorum polikistik over sendromu olduğunu söyledi fakat üstüne çok durmadı sanırım buyutulecek bişey yoktu fakat internetten araştırdım kilo alma Tüylenme sivilce insülin gibi şikayetlerim yok fakat ileriki dönemde gebelikte sorun olabileceği açıklamalarda vardı sizce endişelenmeli miyim Teşekkürler

merhaba bir konuda danışmak istiyorum. bir hafta önce kadın doğuma gittim. hafif duzeyde vajinal mantar var, dedi. tek kullanımlık hap, fitil ve krem verdi. ilaçları kullandım ama adet dönemi başlayınca kremi bıraktım. şimdi de idrar deliğinin etrafı bir beyazlıkla sarılı, suyla yıkayınca gitmiyor.hafif yanma var. ne olabilir?

Meraba hocam. Vajinama bir sey sokmadim ama masturbasyon yaptim biraz oksadim kizlik bozulmusmusmudur

Merhabalar Hocam diyer yorumlarda detaylı anlayamadım. Vajinanın 1-2 sm girişinde beyaz et gibi bir şey var hiç bir türlü delik gözükmüyor incelemeye çalışıyoru ama sanki bana engel yaratacakmış gibi hiss ediyorum cevaplarsanız sevinirim

Peki hocam internetteki şekiller anlasılır olsun diye mi o şekilde çünkü dudakları açar açmaz delik gözüküyor bende öyle bir delik yok et dolu bu kızlıgımın bozuldugunu gösterir mi

Merhaba doktor bey, yaklaşık iki ay önce erkek arkadaşımla bir yakınlaşmamız oldu ve kendisi yanlışlıkla vajina girişinin altına yani dış kısma ( perineye doğru) bir baskı uyguladı. Çok canm yandı biraz kanama oldu daha sonra kısa sürede durdu. Doktora gittim önemli bir şey olmadığını söyledi sadece sudocrem verdi ve deride laserasyon oluşmuş dedi. Kelimeyi yanlış hatırlamıyorsam. Fakat ben şimdi o bölgeye baktığmda hala dışarda küçük bir et parçası varmş gibi hafif beyaz. Acaba hala geçmedi mi? Bir acı hissetmiyorum ama.

Merhaba doktor bey
Benim klitorisim idrar deliğinin altında. Öyle resimlerdeki gibi iç dudakların başladığı yerde değil. Klitoristen sonra vagina girişi başlıyor. Normal mı bu? İnternette böyle bşr bilgiye raslamadım.

298
0
Yorum yapabilirsiniz.x